Regulament concurs “13 ani cu Laguna Albastra”

REGULAMENT TOMBOLA “13 ANI CU LAGUNA ALBASTRA FAGARAS”
1.Organizator
1.1. Societatea RATUR TRANS SRL – Baza de agrement Laguna Albastra, cu sediul in str. Negoiu, nr. 1, Fagaras, inregistrata la Registrul Cometrului sub nr. J08/151/1999, Cod Unic de Inregistrare RO 11440651,
1.2. Tombola se desfasoara in conformitate cu prezentul Regulament. Decizia de derulare a Tombolei, conform regulilor din Regulament este finala si obligatorie pentru participanti.
1.3. Regulamentul Tombolei a fost intocmit si va fi facut public, in mod gratuit, oricarui solicitant, conform prevederilor legale in vigoare, pe situl WWWlagunaalbastra.ro. Baza de agrement isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul Campaniei, urmand ca respectivele modificari sa intre in vigoare numai dupa ce acestea au fost publicate, in prealabil, pe Site .
1.4. Organizatorul nu isi va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoasterea Regulamentului si a modificarilor acestuia atat timp cat acestea au fost puse la dispozitia participantilor. Niciun participant nu va putea solicita continuarea Tombolei si nici repararea unui potential prejudiciu produs prin suspendarea regulamentara a Tombolei.
1.5. Prevederile din acest Regulament sunt intocmite in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si sunt obligatorii pentru toti participantii.
2. Durata tombolei, aria de desfasurare si dreptul de participare la tombola
2.1. Tombola se desfasura in municipiul Fagaras – baza de agrement Laguna Albastra din Str. Negoiu, nr.1, , in perioada 01.07.2019 – 04.08.2019 si pot participa toti platitorii unui bilet integral la strand din aceasta perioada.
2.2. Extragerea la tombola se va face in data de 04.08.2019.

3. Mecanismul desfasurarii tombolei si desemnarea castigatorilor
3.1. Participantii la tombola vor completa toate campurile obligatorii de pe biletul de tombola, care este disponibil in format tiparit, la punctele de intrare in baza de agrement.
3.2. Participantii se pot inscrie la tombola in perioada 1.07.2019 – 4.08.2019
3.3. Extragerea castigatorilor va avea loc la Baza de agrement Laguna Albastra in dupa amiaza zilei de 04.08.2019.

4. Conditii de participare
4.1. Varsta minima de participare este 3 ani impliniti la data participarii la Tombola.
4.2. Pentru a participa la Tombola, participantii trebuie sa fie prezenti in data de 04.08.2019 in interiorul bazei de agrement, sa aiba asupra lor biletul de intrare in baza de agrement, biletul de participant la tombola (cel cu fundal galben) si un act de identitate valabil.
4.3. O persoana va avea posibilitatea de a se inscrie la prezenta tombola ori de cate ori va intra in baza de agrement cu un bilet achitat integral
4.4. O persoana nu poate participa in numele altei persoane.
4.5. Participantul va permite introducerea in baza de date a Tombolei a urmatoarelor date ale sale cu caracter personal: nume, prenume, nr. de telefon
5. Descalificarea participantilor
5.1. Sunt descalificate automat persoanele care se inscriu in Tombola asumandu-si o identitate falsa.
5.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Tombola sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator in cazul in care acesta nu a furnizat date de contact corecte, s-a inscris utilizand date false sau incearca sa influenteze Tombola prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile Regulamentului.
6. Premiile
6.1. Premii acordate in cadrul tombolei din data de 04.08.2019 vor consta in :
 5 biciclete
 1 hoverboard
 abonamente intrare la strand
 bauturi alcoolice si non alcoolice din gamele CIUC, HEINEKEN, PEPSI
 dulciuri “Happy Pie”
 multe alte premii surpriza
MARELE PREMIU – AUTOTURISM FIAT 500
6.2. Castigatorii vor fi anuntati in dupa amiaza zilei de 04.08.2019 in cadrul spectacolului oferit de Baza de agrement Laguna Albastra pentru aceasta ocazie
6.3. Premiile vor fi inmanate castigatorilor , dupa confirmarea acestora, in termen de max 15 de zile de la validare, la sediul bazei de agrement
6.4. Valoarea bruta totala estimata a premiilor este de 70 000 lei ( tva inclus )
6.5. In cazul in care un castigator nu este validat, Organizatorul va extrage un alt bilet de tombola , care urmeaza a se valida
6.7. Premiile castigate nu pot fi inlocuite cu alte produse sau castiguri si nici nu se acorda contravaloarea in bani a acestora . In cazul refuzului castigatorilor de a beneficia de castig sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a castigului.
6.8. Orice eventuala contestatie, inclusiv privind modul de validare si acordare a premiului, poate fi formulata in scris de catre participant si depusa personal sau expediata prin posta, in termen de maxim 5 zile de la data incheierii Concursului, catre SC RATUR TRANS SRL, la adresa: str. Negoiu, nr. 1, Fagaras. Contestatia se va solutiona in termen de maximum 20 zile lucratoare de la primire. In cazul in care contestatorul va fi nemultumit de decizie, se va incerca rezolvarea contestatiei pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
6.9. Participantilor nu le este impusa nicio cheltuiala sau taxa de participare legata de prezenta tombola.

7. Desemnarea castigatorilor:
7.1. Participantii isi dau acordul ca datele lor personale furnizate la inscrierea in Tombola sa fie folosite de catre Organizator in vederea contactarii lor pentru inmanarea premiului castigat.
7.2. Datele furnizate de participanti trebuie sa fie corecte si conforme cu realitatea si sa poata fi confirmate prin actul de identitate. Acestea vor fi folosite ulterior pentru orice fel de comunicare legata de campanie.

8. Validarea castigatorilor
8.1 Organizatorul va verifica prin metode proprii corectitudinea participantilor si ii va descalifica pe cei a caror activitate in cadrul campaniei o considera drept frauda.
8.2 Participantul accepta prin prezentul Regulament faptul ca nu are dreptul la niciun fel de explicatie din partea Organizatorilor in momentul in care acestia considera ca respectivul participant a folosit metode frauduloase. Astfel ca orice tentativa de fraudare atrage dupa sine eliminarea din campanie a participantului in cauza.

9. Incetarea Campaniei
9.1. Prezenta Tombolo inceteaza incepand cu data de 4.08.2019, dar poate inceta si in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, caz fortuit, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.
10. Protectia datelor personale
10.1. In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorilor si castigurile acordate in cadrul acestui concurs. Lista castigatorilor va fi afisata in cadrul paginii oficiale
10.2. Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001 si a Regulamentului European 679/2016, privind protectia datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/ castigatorilor la prezentei tombole si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.
10.3. Participantii la tombola, in calitate de persoane vizate, au, conform legilor in vigoare , urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15).
10.4. Prin simpla participare la tombola, participantii sunt de acord ca datele lor sa intre in baza de date a Organizatorului, sa fie prelucrate si folosite in viitor de Organizator sau persoane juridice autorizate de catre acesta, pentru a informa participantii cu privire la noi produse, oferte, promotii, campanii publicitare si de marketing.
11. Taxe si impozite
11.1 In numele castigatorului marelui premiu, Organizatorul Tombolei va vira la Bugetul de Stat impozitul cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, conform prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal.
11.2 Organizatorul Tombolei nu este raspunzator de plata altor obligatii financiare legate de premiile oferite, cu exceptia celui de mai sus.
12. Incetarea concursului
12.1. Prezenta tombola poate inceta numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul concurs.

13. Litigii
14.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentei tombola se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

14. Dispozitii finale
14.1. Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii la sediul Organizatorului si pe pagina sa: www. lagunaalbastra.ro
14.2. Prin participarea la aceasta tombola, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.
14.3. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere pentru datele personale incorecte furnizate de catre participanti sau pentru orice alti factori care ar putea afecta dreptul de participare la campanie si care se afla in afara culpei organizatorului.
14.4. Datele personale ale castigatorilor vor ramane in contabilitatea Organizatorului, in conformitate cu prevederile legislatiei fiscale.
14.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica regulamentul pe parcursul desfasurarii Tombolei, cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor si a publicului cu cel putin 24 de ore inainte de a intra in vigoare.

ACTUALIZARE REGULEMENT 03 AUGUST 2019
Valabilitatea tombolei se prelungeste pana pe data de 11 august 2019 inclusiv
Biletul pereche (BILETUL PARTICIPANTULUI) trebuie sa fie PREZENT LA EXTRAGERE, chiar si cu REPREZENTANT.
Data extragerii este modificata in 11 august 2019 ora 14:00.
Biletele se pot pune in urna pana in data de 11 august 2019 ora 13:00

S.C. RATUR TRANS SRL
LAGUNA ALBASTRA FAGARAS

Share

Recommended Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *